۱۳۸۹ مرداد ۱۱, دوشنبه

صهیونیست احمق ا.ن از خودتونه ترور چرا؟

خوشی زیر دل مردم ما زده برش دارین ببرین این کارشناس ارشد و شهد شیرین آزادی نسبتا مطلق رو بچشین.
از ما گفتن بود الان نبرینش تا چند ماه دیگه باید با کاردک از رو زمین برش دارین.

هیچ نظری موجود نیست: