۱۳۸۹ شهریور ۵, جمعه

خدمات متقابل ایران و اسلام

خدمات ایران به اسلام:

- تحویل دهها دانشمند ، شاعر ، فیلسوف که به خاطر تسلط اعراب بر ایران کتابهایشان و حتی اسمشان عربی بود و باعث شد امروز جهان آنها را عرب بداند.

- وارد کردن عرفان به دین اسلام که باعث شد اسلام دگراندیشان و خداباوران را در خود جای دهد.

- تحویل سرمایه ها و ثروتهای افسانه ای به اعراب (به عنوان نمونه فرش مهستان) از شروع اشغال ایران تا امروز!

- ارزش گذاری ایرانی بعد از اسلامی بودن برای احترام گذاشتن بیشتر به اعراب مسلمان.

خدمات اسلام به ایران:

- رواج مرده پرستی، گریه زاری و عزاداری به جای احترام به بزرگان و شادی و جشنهای هزاران ساله ایرانیان.

- حذف اسطوره های ایرانی و جانشینی با اسطوره های عرب.

- یاد دادن زبان عربی به ایرانیان که به جای خوراک ، غذا بگویند و به جای عوعوی سگ بگن پارس سگ!

- ترویج اعمال و رفتار بربریت اعراب در ایران تا جاییکه اکنون ایران را بربر می دانند تا یک کشور غیر عربی.

هیچ نظری موجود نیست: