۱۳۸۹ شهریور ۱, دوشنبه

و اعدو لهم ماستطعتم من قوه

بگیرید ، تجاوز کنید، شکنجه کنید و آخر سر بکشید همه مردم را با تمام قوت!

هیچ نظری موجود نیست: