۱۳۸۹ شهریور ۷, یکشنبه

تشابهات و تفاوتهای لباس شخصی ها و گرگ ها

تشابهات:
1- هر دو علاقه شدیدی دارند در لباس میش بروند!
2- به صورت دسته جمعی حمله می کنند!
3- وقتی بهشان حمله کنی فرار می کنند ولی اگر ازشان بترسی تیکه پاره ات می کنند!
4- معمولا نیمه شب ها و در خفا شبیخون میزنند!
5- میکشند و می درند حتی اگر گرسنه هم نباشند.
6- وقتی بخواهند حمله کنند ابتدا زوزه می کشند.
7- وقتی شکارشان قوی باشد و نتوانند کاری کنند خودشان را به موش مردگی می زنند.
8- علاقه شدیدی به حمله به انسانهای تنها دارند کسانی که از یک گروه انسان دیگر عقب مانده اند.

تفاوتها:
1- لباس شخصی ها ساندیس می خورند ولی هنوز مشاهده نشده گرگی ساندیس بخورد!

هیچ نظری موجود نیست: