۱۳۸۹ مرداد ۱۸, دوشنبه

جمهوری اسلامی آیینه عبرت ماست

جمهوری اسلامی درس عبرتی شد برای روشنفکران که کمی بیشتر از جلوی دماغشان را ببینند و بفهمند که حکومت کردن با ایدئولوژی و ایده آل گرایی امکان پذیر نیست.

جمهوری اسلامی درسی عبرتی است برای مبارزان که آزادی با خشونت به دست نمی آید و همینطور مردم که الابختکی دنباله رو کسی نباشن و به خاطر احساسات قدرت رو دست کسی ندن.

و جمهوری اسلامی درس عبرتی خواهد شد برای حاکمان کنونی که با استبداد و خیانت به مردم و عوامفریبی مدت کوتاهی بر سر قدرت خواهی ماند ولی سرانجام در نهایت ذلت به دار مجازات آویخته خواهی شد.

هیچ نظری موجود نیست: