۱۳۸۹ مرداد ۲۵, دوشنبه

ما روزه میگیریم یا روزه ما را میگیره؟

به علت سیاسی شدن دین و استفاده کودتاچیان از دین برای تحقیر مردم تا زمان جدا نشدن دین از حکومت روزه نخواهم گرفت.
روزه بعدی من روزه شکر نابودی دیکتاتوری است.
روز قدس را روز آزادی میهن خواهیم کرد. همراه شو عزیز کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود.

هیچ نظری موجود نیست: