۱۳۸۹ شهریور ۹, سه‌شنبه

بنوش ای ضحاک، خون پاک فرزندان ایران را

ای دیو هفت سر شیطانی
ای مقام معظم حیوانی

ای به ضحاک سور زده
ای که مارهایت از آستینت بیرون زده

ای عظمی، ای رهبر،
ای که داری جفتک میزنی چون عنتر

بنوش خون پاک فرزندان ایران را
که هر قطره اش نوید میدهد انتقامی سخت ترا
------
شهادت یکی دیگر از فرزندان وطن را به تمام ایرانیان آزادیخواه تسلیت میگویم.

کجایند فرزندان کاوه؟
کجاست فریدون پاک نهاد؟

کجایند پهلوانان ایران زمین؟
بیایید ببینید که ضحاک جدید انتقام ضحاک قبل را از کاوه گرفت...

هیچ نظری موجود نیست: